Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart

Høringsnummer
2023/1849
Frist
20.03.2023
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
20.01.2023

På vegne av Klima- og Miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til endring i produktforskriften kapittel 3 på høring. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag om å innføre omsetningskrav for avansert biodrivstoff for sjøfart. Biogass er ikke omfattet av kravet.

Omsetningskravet foreslås å settes til 4 og 6 prosent for hhv. 2023 og 2024. Kravet kan kun innfris ved bruk av avansert biodrivstoff. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. juli 2023.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt