Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Northern Lights søker om tillatelse til injeksjon og lagring av CO2

Høringsnummer
2022/2406
Frist
01.03.2023
Tema
Olje og gass
Publisert
06.01.2023

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Northern Lights om tillatelse til injeksjon og lagring av flytende CO₂ i undersjøisk geologisk reservoar. Søknaden omfatter Northern Lights fase 1, som inkluderer injeksjon og lagring av 37,5 millioner tonn CO₂ i lagringskomplekset som omfatter Dunlin- og Statfjordgruppene i utnyttelseslisens EL001 i Nordsjøen. Det er planlagt å injisere 1,5 millioner tonn CO₂ per år i 25 år. CO₂ vil injiseres i undergrunnen via brønn 31/5-A-7 AH og ved behov beredskapsbrønn 31/5-C-1 H. Injeksjonen vil etter planen starte i 2024.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.