Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo – supplerende informasjon om planlagt vindkraft "Vidar" i Skagerrak

Høringsnummer
2021/13141
Frist
06.09.2023
Tema
Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
04.07.2023

Miljødirektoratet har mottatt supplerende informasjon fra svenske myndigheter knyttet til planer for Vidar, et flytende havbasert vindkraftverk. Anlegget er planlagt lokalisert ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger, jf. § 35 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Saken har vært på høring i Norge tidligere, hvor svenske myndigheter ønsket kommentarer til hva som bør omfattes av den kommende konsekvensutredningen og eventuelle synspunkter på planene. Miljødirektoratet oversendte da alle innkomne høringsinnspill til svenske myndigheter.

De nye opplysningene gir mer informasjon om hva som skal inkluderes i den kommende konsekvensutredningen. Kort oppsummert gjelder dette å utrede høyere maksimal høyde på turbinene, muligheten for å bruke bunnfaste installasjoner for transformatorstasjoner, og utdypende informasjon om produksjon av hydrogengass.

Det er kun disse nye opplysningene svenske myndighetene ønsker kommentarer til. Alle høringssvar som ble sendt inn i den opprinnelige høringen vil tas i betraktning i det videre arbeidet med konsekvensutredningen, og trenger ikke sendes inn på nytt.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.