Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til nytt direktiv om overvåkning av jord

Høringsnummer
2023/6934
Frist
25.09.2023
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Forurensning og støy, Regelverk, Miljøovervåking og naturkartlegging
Publisert
18.07.2023

Forslag til nytt direktiv om overvåkning av jord

Europakommisjonen har lagt fram et forslag til et helt nytt direktiv om overvåking av jord (en ny jordhelselov) som skal sikre at all jord har god helse innen 2050. Hovedformålet med direktivet er å etablere et rammeverk for overvåkning og å gjøre beskyttelse, bærekraftig bruk og restaurering av jord til normen. Europaparlamentet og Rådet skal nå behandle forslaget før regelverket vedtas i EU.


Forslaget er en del av oppfølgingen av og skal bidra til å nå det overordnede målet om god jordhelse innen 2050 ved å fastsette tiltak for

  • overvåkning og vurdering av jordhelse
  • bærekraftig jordforvaltning
  • forurensede områder

Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser av Europakommisjonens forslag. Miljødirektoratet ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter. Hvis viktige temaer er utelatt fra direktivet ønsker vi også innspill om dette.

Innspill skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. 

Lenker:

Lovforslaget:

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-resilience_en 

Andre relevante dokumenter

https://commission.europa.eu/document/a2a71c6d-1dee-41bb-b2ee-51c1cb35d3f4_en

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_23_3637

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt