Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Vistin Pharma AS søker om økt produksjon

Høringsnummer
2022/3650
Frist
02.10.2023
Tema
Industri på land
Publisert
31.07.2023

Vistin Pharma AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å øke produksjonen av legemiddelet metformin fra 4400 tonn til 8000 tonn per år.

Miljødirektoratet skal samtidig oppdatere tillatelsen med nye og strengere utslippsgrenser som følger av EUs industriutslippsdirektiv.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.