Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo - planer om Skagerak Gamma offshore vindkraftverk i Sverige

Høringsnummer
2023/6394
Frist
01.09.2023
Tema
Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
27.06.2023

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Skagerak Offshore Gamma, et flytende havbasert vindkraftverk. Planområdet omfatter 530 km2 i Skagerak, knappe 50 km fra fastlandet i Larvik kommune, og drøye 40 km fra grensen til nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland. Anlegget planlegges med inntil 172 vindturbiner, og en totalhøyde på opptil 370 meter. Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for prosjektet.

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger, jf. § 35 i Forskrift om konsekvensutredninger

Sverige ønsker nå kommentarer til hva som bør omfattes av konsekvensutredningen, ev. synspunkter på planene, og om man ønsker å være med i den videre prosessen.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og bli synlige for alle interesserte.