Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Ny metode for utendørs støyberegning

Høringsnummer
2023/5182
Frist
20.06.2023
Tema
Forurensning og støy
Publisert
02.05.2023

Miljødirektoratet foreslår å innføre Cnossos-EU som ny norsk beregningsmetode for veg, motorsport, skytebaner og industri, som erstatning for Nordisk beregningsmetode (Nord96) og Nordisk beregningsmetode for industristøy.

Miljødirektoratet mener at Cnossos-EU er en bedre og mer avansert metode enn dagens beregningsmetoder for veg, motorsport, skytebaner og industri.

Miljødirektoratet foreslår også ny praksis for beregning av lydnivå på uteplasser. Miljødirektoratet mener dagens praksis gir feil lydnivå på uteplasser.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.