Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Høringsnummer
2023/3935
Frist
11.04.2023
Tema
Arter og naturtyper, Regelverk
Publisert
17.03.2023

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sender Miljødirektoratet på høring et forslag til ny forskrift om fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Forslaget innebærer at det vil bli åpnet for et tidsavgrenset fiske etter pukkellaks med kilenot i de sjøområdene i Finnmark som i 2022 var åpnet for ordinært sjølaksefiske. Samtidig vil det ikke bli åpnet for ordinært fiske med kilenot etter laks, sjøørret og sjørøye i disse områdene. Det blir påbud om gjenutsetting av levende laks, sjøørret og sjørøye.

Vi gjør oppmerksom på at vi i februar i år sendte på høring et forslag om nødvendige endringer for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Disse endringene er uavhengige av forslagene som omtales i dette høringsnotatet. Dette forslaget kan det leses mer om her.

Høringsnotatet og relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Miljødirektoratet vil etter fristen sammenstille høringsinnspillene og oversende disse til KLD.