Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Foreslår endring i biocidforskriften (2023/8583)

Høringsnummer
2023/8583
Frist
15.01.2024
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
30.11.2023

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt flere nye rettsakter som supplerer og utdyper biocidforordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Høringsnotatet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.