Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo - Thor offshore vindkraftverk utenfor Jylland, Danmark

Høringsnummer
2022/7126
Frist
11.06.2024
Tema
Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
24.04.2024

Miljødirektoratet har fått varsel fra danske myndigheter om planer for Thor offshore vindkraftverk. Anlegget planlegges med 48-72 turbiner og maks installert effekt på 1000 MW. Lokaliseringen er 22 km vest for Thorsminde på vestkysten av Jylland, med sjøkabler til land Nissumfjorden. Det er nå utarbeidet en konsekvensutredning for anlegget.

Varselet er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger. Miljødirektoratet sendte i 2022 ut varsel om dette anlegget på planprogramstadiet. Det kom ikke kommentarer fra norske høringsparter. Vi har likevel valgt å legge saken på høring nå når konsekvensutredningen foreligger.

Konsekvensutredning og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og bli synlig for alle interesserte.