Høringer
Høring av forslag til forskriftsregulering av utvidet produsentansvar for enkelte engangsprodukter av plast

Høringsnummer
2024/6347
Frist
27.09.2024
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
27.06.2024

Miljødirektoratet foreslår endringer i avfallsforskriften. Forslaget gjennomfører bestemmelser om utvidet produsentansvar for enkelte engangsprodukter av plast i EUs direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter (2019/904). Formålet med produsentansvaret er å forebygge og redusere miljøpåvirkningen fra produktene, herunder redusere og forebygge forsøpling og spredning av mikroplast, samt bidra til en sirkulær økonomi. Dette nye produsentansvaret foreslås regulert i nytt kapittel 7A i avfallsforskriften.

Dette produsentansvaret gjelder for tre typer engangsprodukter av plast:

1.            emballasje og noen produkter som ikke er emballasje (matbeholdere for hurtigmat eller «take away» inkl. lokk, fleksibel innpakning for hurtigmat, drikkevarebeholdere under 3 liter, drikkebegre inkl. lokk, plastbæreposer)

2.            våtservietter og ballonger

3.            tobakksprodukter med filter og filtre til bruk sammen med tobakksprodukter.

Denne produsentansvarsordningen skal sørge for at produsentene dekker kommuners kostnader knyttet til opprydning av forsøpling av produktene og innsamling av produktene når de kasseres i avfallsbeholdere på offentlig sted. Det skal også sørges for holdningsskapende arbeid for å forebygge og redusere forsøpling, og for å vise ombruksalternativer.

Produsentene skal etablere eller knytte seg til et godkjent produsentansvarsselskap som skal sørge for at produsentenes plikter ivaretas.

Miljø­direktoratet foreslår også endringer i avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje og emballasjeavfall som blant annet innebærer krav til kostnadsdekning for separat innsamling av avfall fra engangs drikkebegre i plast som ikke er emballasje.

Det er positivt for miljøet at kravet om kostnadsdekning kan gjøre det lønnsomt for produsentene å dreie produktporteføljen vekk fra produktene som omfattes av produsent­ansvaret, og over til produkter uten plast eller ombruksprodukter. Økt bruk av ombruksprodukter til for eksempel kaffe og take-away mat vil redusere bruken av engangsprodukter av plast og dermed redusere forsøpling og avfallsmengde. Produsentene vil få økte kostnader, først og fremst knyttet til å dekke kommunenes kostnader. Dette vil gi en tilsvarende gevinst for kommunene.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.