Høringer
Høring av forslag om to krav til produktdesign for drikkevarebeholdere i plast til engangsbruk og innføring av overtredelsesgebyr i produktforskriften kapittel 2 b om regulering av enkelte produkter i plast

Høringsnummer
2019/6955
Frist
14.08.2024
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
13.05.2024

Designkravene går ut på at korker og lokk i plast skal sitte fast på drikkevarebeholdere av plast til engangsbruk, og det skal blandes inn et minimum innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast. Formålet med kravene til produktdesign er å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter til engangsbruk og dermed gi positive virkninger for miljø, naturressurser, helse og samfunnsøkonomiske hensyn. Forsøpling av korker er et problem Europa – og i Norge. Ryddestatistikk viser at lokk og korker er nest mest geografisk utbredt av forsøplende gjenstander nasjonalt. Kravet om materialgjenvunnet plast i drikkeflasker er det første i rekken av innblandingskrav for produkter som vil komme de neste årene gjennom ulike EU-regelverk. Det vil tilrettelegge for sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig.

De to kravene er:

  1. Krav om at korker og lokk i plast skal sitte fast på drikkevarebeholdere av plast til engangsbruk.
  2. Krav om et minimum innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast til engangsbruk. Fra 2025 er minimumskravet 25 prosent for flasker av plasttypen PET. Fra 2030 skal alle slags plastflasker til engangsbruk inneholde minimum 30 prosent materialgjenvunnet plast.

Kravene gjelder beholdere med volum opp til tre liter som er laget helt eller delvis av plast.

Kravene gjennomfører artikkel 6 (1) og 6 (5) i EUs direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av visse plastprodukter (EU 2019/904).

Miljødirektoratet anbefaler å innlemme kravene i produktforskriften kapittel 2b om regulering av enkelte produkter i plast.

I tillegg anbefaler vi å innføre en bestemmelse om overtredelsesgebyr for brudd på nye og allerede vedtatte plikter for ulike plastprodukter til engangsbruk etter produktforskriftens kapittel 2b. Dette omfatter de to produktkravene som vurderes i dette høringsnotatet, samt allerede vedtatte merkekrav og forbud mot å bringe i omsetning visse engangsprodukter av plast.

Høringsnotatet og forslag til endringsforskrift ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Miljødirektoratet benytter en egen tjeneste for å ta i mot høringsuttalelser

Gå til høringstjenesten og avgi uttalelse Ekstern lenke