Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i klimakvoteforskriften for å innføre regler for ETS2

Høringsnummer
2024/3223
Frist
28.05.2024
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
19.03.2024

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet på høring forslag til endring i klimakvoteforskriften for å ta regler fra klimakvotedirektivet om overvåking og rapportering av utslipp fra brensler brukt i bygningssektoren, veitransportsektoren og andre sektorer inn i norsk rett. Med andre sektorer siktes det primært til industri som ikke er omfattet av kvotesystemet for industri, kraftproduksjon, luftfart og skipsfart i dag, og all bygg- og anleggsvirksomhet.

Dette er en første delvis gjennomføring av de nye reglene i klimakvotedirektivet, og tilhørende rettsakter, som retter seg mot det nye kvotemarkedet for bygningssektoren, veitransportsektoren og andre sektorer (ETS2). Denne høringsrunden må derfor ses på som den første av flere i forbindelse med innføring av ETS2 i Norge.

Endringen innebærer først og fremst at fra 1. januar 2025 må aktører som utøver aktivitet omfattet av ETS2 ha en tillatelse og tilhørende overvåkningsplan for utslipp.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt