Utdanning for instruktører

Utdanning som instruktør til jegerprøven gir inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensum til jegerprøven. Du får også innsikt i pedagogiske prinsipper. 

NaCL AS utdanner og oppdaterer instruktører på vegne av Miljødirektoratet. Autoriserte jegerprøveinstruktører kan undervise på jegerprøvekurs som arrangeres i regi av studieforbund som har inngått avtale med Miljødirektoratet.

Mer for instruktørutdanning