Et tilbud til kommunene fra Miljødirektoratet og Kommunal- og distriksdepartementet.

I en serie webinarer vil vi dele kunnskap som er nyttig for å ivareta hensynet til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet. Vi forteller om viktig regelverk, veiledning og andre ressurser, og vil vise fram eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med dette. Vi setter også av god tid til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Temasider (oppdateres løpende)

Hvert webinar har en egen temaside (se lengre nede på denne siden). Her publiserer vi opptak av webinaret, presentasjoner og lenker til veiledning og verktøy som er relevante for temaene.

Temasidene oppdateres løpende. Et detaljert program for hvert webinar skal være klart cirka en uke i forkant av arrangementet. Noen dager etter webinaret skal lenker til veiledning og andre ressurser være på plass på temasiden.

Send inn spørsmål i forkant

Webinarene vil som regel bestå av 60-75 minutter med faglige innlegg, og 45-60 minutter til spørsmål fra deltakerne. Vi oppfordrer deg til å sende oss spørsmål i forkant av webinarene. Da skal vi forsøke å svare på spørsmålene i innleggene eller i diskusjonene etterpå. Spørsmål i forkant gjør det også lettere å gjøre det faglige innholdet mest mulig relevant for dere.

Send spørsmål til espen.larsen@miljodir.no i god tid før webinaret.

Meld deg på webinarene

Det er gratis å delta, men du må registrere deg til hvert enkelt webinar. Det gjør du ved å gå inn på temasidene under. 

Få nyheter om kunnskapsarenaen

For å få siste nytt om kunnskapsarenaen, som oppdatert informasjon om webinarene, så meld deg på nyhetsbrev fra Miljødirektoratet og huk av i boksen for "Veiledning til kommuner".

Temasider og påmelding til webinar

Her finner du mer informasjon om hver temabolk, påmelding til webinarene, opptak og lenker til veiledning, verktøy og andre ressurser. Alle webinarene går fra kl. 09.00 til 11.00.