Natur i Norge (NiN) - kartlegging

Kartleggingen foregår både i og utenfor verneområder. Du finner informasjon om kartlegging av natur etter NiN her.