Anskaffelser

Anskaffelser og konkurranser fra Miljødirektoratet ligger på Doffin – den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge.

Under "Nåværende kunngjøringer" finner du alle pågående anskaffelser. Alle informasjon og alle relevante dokumenter tilknyttet hver anskaffelse finner du der.