Faktura til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har kontor i Trondheim og Oslo, med én felles fakturaadresse.

Fakturaadresse:

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Organisasjonsnummer

999 601 391

Elektronisk faktura:

fakturamottak@miljodir.no

Elektronisk faktura med vedlegg sendes samlet i èn pdf-fil. Vedlegg eller annen informasjon som ikke er samlet under èn pdf-fil regnes ikke som en elektronisk faktura ettersom denne type sending ikke kan importeres i vårt økonomisystem direkte.

Fakturamerking:

Fakturamerking skal være i henhold til en av disse tre alternativer i fakturafeltet «Deres ref.»:

  • Dersom det er inngått en kontrakt eller samarbeidsavtale skal faktura merkes med avtale-/kontraktsnummer i henhold til avtale med bestiller. (for eksempel 14080042)
  • Seksjonsnummer oppgitt fra bestiller(to, tre eller fire siffer) (for eksempel 120)
  • Seksjonsnummer og saksbehandlers ressursnummer (fem siffer) oppgitt fra bestiller, adskilt med bindestrek (for eksempel 120-90182)

"Deres ref."-felt tolkes maskinelt, det er derfor viktig at fakturaen er riktig merket.

Bankinformasjon:

Kontotonr: 7694 05 02671
IBAN: NO5976940502671
Swift: DNBANOKK
Bankadresse: DNB Bank ASA, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO

Vi har 30 dagers betalingsbetingelse fra leverandører.