Presse

Vi hjelper journalistar med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju.

Pressetelefon: 401 03 800 / E-post: presse@miljodir.no

Pressetelefonen svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

  • mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai
  • mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september

Dersom vi ikkje får tatt telefonen, ringer vi deg tilbake i løpet av kort tid.

Pressetelefonen kan dessverre ikkje ta imot SMS eller talebeskjedar.

Vi registrerer alle medieførespurnader (media, namn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikkje opplysningane til andre formål enn å følgje opp førespurnadene.

Andre enn journalistar blir bedne om å ringe sentralbordet vårt på 73 58 05 00.