Leiinga

Miljødirektoratet blir leia av miljødirektør Ellen Hambro. Avdelingane blir leia av avdelingsdirektørar.