Ledige stillingar

Her finn du ledige stillingar i Miljødirektoratet. Du må søkje elektronisk.

Vi tek berre imot søknadar knytte til utlyste stillingar. Dersom du søkjer på fleire stillingar, må du sende ein søknad for kvar stilling.

Sommerjobber for 2020 er nå lyst ut via Jobbnorge med søknadsfrist 1. april. Vi behandler kun søknader som er registrert i Jobbnorge.

I Miljødirektoratet har vi i samanheng med vårt IA-arbeid tidsavgrensa praksisplassar for kandidatar med nedsett funksjonsevne som har behov for arbeidstrening. Desse kandidatane tek vi imot gjennom NAV, og då gjennom kontaktpersonen vår.