Klimakvoter (KKV)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og videreutvikle det norske klimakvotesystemet som er en del av EUs system for klimakvoter (ETS).

Vi forvalter også ordningen med CO2-priskompensasjon for industrien.