Seksjon for klimakvoter (KKV)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og videreutvikle det norske klimakvotesystemet, som er en del av EUs system for klimakvoter (ETS).

I tillegg til å følge opp klimakvoter, forvalter vi også ordningen med CO2-priskompensasjon for industrien.