Klimatilpasning og lokale klimatiltak (KLK)

Seksjonen jobber med utslippsreduksjoner og klimatilpasning rettet mot kommunal og regional forvaltning. Vi bistår departementet med å tilrettelegge regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning og har ansvaret for koordinering av klimatilpasning på statlig nivå.

Seksjonen jobber med utslippsreduksjoner og klimatilpasning rettet mot kommunal og regional forvaltning. Vi bistår departementet med å tilrettelegge regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning og har ansvaret for koordinering av klimatilpasning på statlig nivå.

Vi forvalter tilskuddordninger for kommuner og fylkeskommuner på utslippsreduksjoner ("Klimasats") og klimatilpasning. Vi har også ansvaret for å veilede kommunen i klima -og energiplanlegging.

Denne seksjonen drifter klimatilpasningsnettverket med 11 av landets store byer og er ansvarlige for veiledningssiden Klimatilpasning.no.

Seksjonen har også ansvaret for klimatilpasning i internasjonale forhandlinger (UNFCCC).