Kommunikasjonsavdelingen (KOM)

Kommunikasjonsavdelingen har fagansvar for informasjon og kommunikasjon i direktoratet. Vi gjennomfører kommunikasjonstiltak i samarbeid med avdelingene og ledelsen.

Enheten utvikler innhold for kanalene våre og gir råd om kommunikasjon internt og eksternt på flere områder, blant annet:

  • PR og mediekontakt
  • innhold og brukeropplevelser på nett
  • bruk av sosiale medier
  • språk
  • profil og design
  • bruk av bilder, grafikk, film og så videre
  • presentasjoner
  • statistikk og målinger