Juridisk seksjon naturmangfold (LJU)

Seksjonen bistår med juridiske oppgaver for alle fagseksjonene på naturmangfoldsområdet, inkludert plan og friluftsliv. Seksjonen bistår innenfor disse områdene med rådgivning, utvikling og tolkning av regelverk, veiledning og opplæring, saksbehandling, kvalitetssikring og utforming av maler og annet veiledningsmateriell.

Seksjonen har ansvar for fortolkning av lovverk og forskrifter innenfor de fagområder de bistår, og har et særskilt ansvar for miljøkrimarbeidet på naturmangfoldsområdet.