Verneområder (LVE)

Seksjonen har ansvar for å styre prosesser for etablering av nye verneområder på fastlandet og på Svalbard og er rådgiver for Klima- og miljødepartementet i slike saker.

Vi arbeider med retningslinjer for forvaltning, godkjenning av forvaltningsplaner, klagesaksbehandling og erstatningsspørsmål. Vi arbeider for å bedre tilstanden i verneområder, bl.a. gjennom restaureringstiltak.  Vi har også ansvar for opplæring av lokale nasjonalpark- og verneområdeforvaltere og -styrene.

Vi leder direktoratets arbeid med verdensarvkonvensjonen.

Seksjonen har også ansvar for arbeid med besøksforvaltning i verneområder og forvalter og utvikler merkevaren for verneområder i Norge. Vi har ansvaret for arbeidet med nasjonalparklandsbyer og -kommuner.  Vi leder Miljødirektoratets arbeid med økt verdiskaping, med natur og verneområder som ressurs.

Vi har ansvar for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og utvikle fagsystemer og digitale verktøy på vårt ansvarsområde.