Viltseksjonen (LVI)

Seksjonen forvalter viltarter (landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier), og utøver myndighet i tråd med naturmangfoldloven og viltloven.

Vi har ansvaret for direktoratets arbeid med forvaltning av rovvilt, bevaringstiltak for truede viltarter og forvaltning av høstbare viltarter. Arbeidet med jaktutøvelse, blant annet veiledning om regelverk og opplæring, ligger til seksjonen.

Vi har ansvar for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, gir tilskudd og utvikler fagsystemer og digitale verktøy på vårt ansvarsområde.