Organisasjonsavdelingen (OAL)

Avdelingen har hovedansvaret for ulike administrative funksjoner i Miljødirektoratet.

Organisasjonsavdelingens administrative ansvarsområder består av IT-drift og digitalisering, HR, økonomi og virksomhetsstyring, dokumentforvaltning og husforvaltning. Vi leverer også tjenester innen IT, arkriv og innkjøp til andre etater i miljøforvaltningen. 

Vi på avdelingen har et faglig ansvar innenfor de administrative funksjonene for å utvikle policyer, gjennomføre ulike utviklingsprosjekter og være en faglig rådgiver overfor direktoratets ledere og ansatte.

Avdelingen vår forvalter også iverksetting og oppfølging av lov og regelverk innen de samme ansvarsområdene. I tillegg utfører avdelingen løpende drift og tjenesteyting innenfor alle administrative funksjoner.

Våre oppgaver skal utføres gjennom god brukerfokus, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser.