Organisasjonsavdelingen (OAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets ulike administrative funksjoner innen IKT, HR, økonomi, dokumentforvaltning, husforvaltning og overordnede styringssystemer.

Organisasjonsavdelingen har et faglig ansvar innenfor de administrative funksjonene for å utvikle policyer, gjennomføre ulike utviklingsprosjekter og være en faglig rådgiver overfor direktoratets ledere og ansatte.

Avdelingen forvalter også iverksetting og oppfølging av lov og regelverk innen de samme ansvarsområdene. I tillegg utfører avdelingen løpende drift og tjenesteyting innenfor alle administrative funksjoner.

Våre oppgaver skal utføres gjennom god brukerfokus, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser.