Arkiv og dokumentasjon (OAD)

Seksjonen har ansvar for arkiv, dokumentforvaltning og bibliotek. Dette inkluderer postmottaket med arkivvurdering, journalføring, avskriving, bibliotektjenester, offentlig journal og løpende offentlighetsvurdering og behandling av henvendelser om innsyn.