Digitalisering (ODI)

Seksjon for digitalisering har som hovedoppgave å bidra til at Miljødirektoratets oppdrag løses ved bruk av gode verktøy og effektive arbeidsprosesser.

Seksjonen skal være en pådriver for å sikre at Miljødirektoratet gjør et digitalt løft og er i stand til å utnytte teknologi og data for å levere bedre tjenester.

Seksjonen har ansvar for å videreutvikle og ta fram nye tjenester i samarbeid med fagavdelingene. Tjenestene skal være brukerorienterte og bygge på IT-løsninger som i størst mulig grad gjenbruker funksjonalitet og tekniske komponenter.