Digitaliseringsseksjonen (ODI)

Seksjonen har som hovedoppgave å bidra til at Miljødirektoratets oppdrag løses ved bruk av gode verktøy og effektive arbeidsprosesser.

Digitaliseringsseksjonen har ansvar for å utvikle strategi for digitaliseringsarbeidet, samt målarkitektur og veikart for dette arbeidet. Vi skal være en pådriver for å sikre at Miljødirektoratet gjør et digitalt løft gjennom å innføre innovasjonsprosesser, i tillegg til at vi skal være i stand til å utnytte teknologi og data for å levere bedre tjenester. 

Videre har vi ansvar for å videreutvikle og ta fram nye tjenester i samarbeid med fagavdelingene. Tjenestene skal være brukerorienterte og bygge på IT-løsninger som i størst mulig grad gjenbruker funksjonalitet og tekniske komponenter.