HR og utvikling ( OHR)

Seksjon for HR og utvikling har som hovedoppgave å bidra til at ledere og medarbeidere utfører Miljødirektoratets oppdrag på best mulig måte. Vi er en driver i direktoratets strategiske arbeid og i endringsprosesser.

Seksjonen leverer tjenester til om lag 60 ledere, ledergrupper og over 600 medarbeidere innenfor lønn, personal, reise. Vi har ansvaret for å utvikle Miljødirektoratets personalpolitiske verktøy.

Vi bistår ledere i å rekruttere og utvikle medarbeidere samt å dekke fremtidige kompetansebehov. Vi utvikler organisasjonen gjennom leder- og medarbeiderutvikling og mer systematisk tilnærming til helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Vi rådgir ledere innen strategisk HR og innenfor ulike arbeidsrettslige spørsmål.  Vi bistår ledelsen i organisasjonens utviklings- og omstillingsarbeidet samt stimulerer til læring gjennom evaluering.

Seksjonen har i oppgave å ivareta direktoratets interesser innen arbeidsgiverpolitikk og har sekretariatfunksjonen for dialogen og samhandlingen med direktoratets tillitsvalgte gjennom IDF, AMU og vernetjenesten i tillegg til ansettelsesrådet.