Seksjon for IT-tjenester (OID)

Seksjonen er ansvarlig for felles IKT-drift i miljøforvaltningen.

Seksjonen for IT-tjenester leverer drift og vedlikehold av et basis IKT-tilbud til Miljødirektoratet. Vi leverer også en driftsplattform for applikasjoner som utvikles og forvaltes av andre enheter i organisasjonen.

I tillegg til dette leverer vi tilsvaredne tjenester til Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Artsdatabanken og Kulturminnefondet gjennom felles IKT-drift. 

IKT-brukerstøtte (IT-hjelp) er en del av IT-tjenester, og er første kontaktpunkt for henvendelser til seksjonen for alle brukere på felles IKT-drift.

Seksjonen skal sørge for:

  • stabil og sikker drift av direktoratets IT-tjenester
  • god og tilgjengelig brukerstøtte for alle ansatte
  • opplæring av ansatte innenfor IKT
  • forvaltning og innkjøp av programvare, maskinvare og mobile enheter
  • utvikling og drift av direktoratets nettverk og IKT-infrastruktur
  • drift av direktoratets møteromsystemer og AV-utstyr
  • drift av telefoni- og samhandlingstjenester