IT-tjenester (OID)

Seksjonens hovedansvar er drift og vedlikehold av direktoratets IT-systemer i tillegg til brukerstøtte, innkjøp, utlån, telefoni og drift av møterom.

Seksjonen skal sørge for:

  • stabil og sikker drift av direktoratets IT-tjenester
  • god og tilgjengelig brukerstøtte for alle ansatte
  • opplæring av ansatte innenfor IT
  • evaluering, innkjøp, drift og vedlikehold av programvare og maskinvare (PC, servere, telefoner etc.)
  • utvikling og drift av direktoratets nettverk
  • drift av direktoratets AV-utstyr
  • drift av telefonitjenestene
  • utlån av IT-utstyr