Rovviltkontaktene registrerer rovvilt og dokumenterer skader på husdyr og tamrein som er forvoldt av rovvilt.

 

Regionalt fagansvar