Rovviltkontaktene registrerer rovvilt og dokumenterer skader på husdyr og tamrein som er forvoldt av rovvilt.

Regionalt fagansvar