Statens naturoppsyns lokalkontorer

Statens naturoppsyn har 55 kontorer med heltidsansatte lokale naturoppsyn. Ledelsen er lokalisert ved Miljødirektoratets kontor i Trondheim.