Statens naturoppsyns lokalkontorer

Det heltidsansatte naturoppsynet i SNO har arbeidssted tilknyttet et geografisk område. Ledelsen sitter ved Miljødirektoratets kontor i Trondheim