Naturtilstand fauna (SAF)

Seksjonen har hovedansvaret for SNOs innsamling av naturtilstandsdata på fauna, utenom de store rovdyrene. Arbeidet omfatter kartlegging og overvåking av trua arter, men også tiltak for å sikre overlevelsen av disse artene. Vi jobber med fjellrev, villrein, kongeørn, sjøfugl og moskus, men også andre trua arter.

Seksjonen har også ansvaret for tiltak mot uønskede arter som mårhund, mink og bisam.