Regionalt fagansvarlig bevaringsmål har koordineringsansvar innenfor sitt geografiske område og sikrer at oppdrag gjennomføres i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer.

Nasjonalt oppdrag

Omtrent 30 prosent av norske verneområder har verneverdiene som er truet. For å kunne måle tilstanden i verneområdene ønskes det overvåking i form av bevaringsmål ved bruk av Natur i Norge. Det er forvaltningsmyndigheten som utformer bevaringsmål, mens SNO har ansvaret for den praktiske oppfølgingen i felt.

Kontaktpersoner

Hovedansvar: seksjonsleder fauna areal

Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud: Kim Abel

Vestfold og Telemark: Kjell Hansen

Agder og Rogaland: Knut Henrik Dagestad

Hordaland: Ragni Nordås

Innlandet: Henriette Kildahl

Sogn og Fjordane: Liv Byrkjeland

Møre og Romsdal: 

Trøndelag: Kristin Lund Austvik

Nordland og nordover: Brit Grønmyr