Regionalt fagansvarlig fjellrev skal sikre at oppdrag gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev gjennomføres i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer.

Nasjonalt oppdrag:

Overvåkingsprogrammet for fjellrev finansieres av Miljødirektoratet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for drift, kvalitetssikring og rapportering av data som samles inn gjennom overvåkingsprogrammet. SNO koordinerer innsamlingen av overvåkingsdata gjennom bruk av eget personell og tjenestekjøp.

I tillegg til overvåking gjennomfører SNO bevaringstiltak knyttet til fjellrev. Dette omfatter utsetting av valper fra avlsprogrammet, oppfølging av fôrautomater, og i noen områder felling av rødrev

Kontaktpersoner:

Hovedansvar: seksjonsleder naturtilstand fauna

Sør-Norge sør for Hardangerfjorden og RV 7:
Sveinung Olsnes
Vestland og Viken, nord for Hardangerfjorden og RV 7:
Petter Braaten
Trøndelag sør, Møre og Romsdal, Innlandet:
Tord Bretten
Trøndelag nord:
Tore Solstad
Nordland:
Thomas Johansen
Troms:
Jon Ove Scheie
Finnmark:
Christer Michaelsen