Regionalt fagansvarlig fremmede arter fauna koordinerer og sikrer at oppdrag blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer.

Nasjonalt oppdrag
Miljødirektoratet sitt arbeid med mink og mårhund er nedfelt i Handlingsplan mot mink og Handlingsplan mot mårhund.

Handlingsplanen mot mink presenterer mål, handlingsmåter og hovedprioriteringer for å minske de negative effektene mink har på norsk natur. SNO gjennomfører uttak av mink i prioriterte verneområder i tråd med handlingsplanen og etter bestilling fra verneområdemyndighetene.


Handlingsplan mot mårhund synliggjør aktuelle tiltak for å hindre etablering av mårhund i Norge. SNO følger opp og verifiserer meldinger om mårhund, samt gjennomfører eventuelle tiltak.


Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder ved seksjon naturtilstand fauna

Østfold, Oslo og Akershus:
Haakon B Haaverstad
Innlandet og Trøndelag sør:
Tord Bretten
Vestfold, Telemark og Buskerud:
Jørn Lindseth 
Rogaland og Agder:
Jon Erling Skåtan
Vestland:
Anders Voss Thingnes
Møre og Romsdal:
Olav Inge Edvardsen
Trøndelag nord:
Odd Magne Kvålshagen
Nordland:
Geir Heggmo
Troms:
Jon Ove Scheie
Finnmark:
Pär Nilsen