Regionalt fagansvarlig laks planlegger og koordinerer lakseoppsynet i regionen og sikrer at oppdraget blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer i regionen.

Nasjonalt oppdrag
SNO har et overordnet ansvar for lakseoppsynet i Norge. I dette ligger også oppsynsansvaret for sjøørret og sjørøye.
SNO har også føringer på samarbeid med Kystvakta, Politiet og Skjærgårdstjenesten innenfor fagområdet. Samarbeid med disse aktørene i den enkelte region vil derfor være en del av fagansvaret til seksjon tilsyn kyst.

Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder ved seksjon tilsyn kyst

Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark:
Haakon B Haaverstad
Agder:
Steinar Sunde
Rogaland:
Stian Philip Andersen
Vestland:
Einar Vereide
Møre og Romsdal og Trøndelag (sør for Agdenes fyr):
Olav Inge Edvardsen
Trøndelag (fra Agdenes fyr og nordover):
Odd Magne Kvålshagen
Nordland:
Mads Hansen 
Troms:
Stein-Richard Birkely 
Finnmark:
Rune Somby