Regionalt fagansvarlig motorferdsel koordinerer motorferdselkontroller i regionen og er hovedkontakt mot politiet i gjeldende distrikt; og ansvar for å koordinere SNO sin innsats i fellesaksjoner med politiet.

Nasjonalt oppdrag
Tilsyn med etterlevelse av motorferdsellovverket er en av SNO sine kjerneoppgaver. I tillegg til tilsyn og kontroll er informasjons- og veiledningsaktivitet og dokumentasjon av kjøreomfang og kjørespor viktige oppgaver under temaet motorferdsel. Politiet og fylkesmannen/nasjonalparkstyrene er sentrale samarbeidsaktører.

Kontaktpersoner
Hovedansvar: Seksjonsleder ved seksjon tilsyn innland

Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud:
Lars Tore Ruud (Oslo, Akershus og Østfold)
Petter Braaten (Buskerud)
Innlandet:
Jo Trygve Lyngved
Telemark og Vestfold:
Harald Andersen
Agder og Rogaland:
Guro Sødergren
Vestland:
Olaf Bratland (Hordaland)
Kristoffer Ullern Hansen (Sogn og Fjordane)
Møre og Romsdal:
Thomas Rødstøl
Trøndelag:
Ole Morten Sand
Nordland:
Torhild Lamo
Troms og Finnmark:
Jim-Hugo Hansen (Troms)
Rune Somby (Finnmark)