Regionalt fagansvarlig små verneområder skal sikre at SNO sitt arbeid i små verneområder gjennomføres i tråd med gjeldene bestillinger, instrukser og retningslinjer. De planlegger og koordinerer oppsynsaktivitet og tiltak i fylket i henhold til overordnede sentrale føringer og bestillinger fra regional forvaltningsmyndighet.

Nasjonalt oppdrag
En svært viktig del av SNO sitt arbeid er rettet mot små verneområder. Arbeidet innebærer tilsyn og kontroll samt gjennomføring av ulike bestilte tiltak, slik som skjøtsel, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging og informasjonsarbeid.


Kontaktpersoner
Hovedansvar: Seksjonsleder ved seksjon naturtilstand areal


Oslo og Viken:
Egil Strøm
Innlandet:
Finn Bjormyr
Vestfold og Telemark:
Kjell Hansen
Agder:
Halvard R. Pedersen
Rogaland:
Knut Henrik Dagestad
Vestland:
Ragni Nordås
Møre og Romsdal:
Michael Eklo
Trøndelag:
Erlend Skutberg
Nordland:
Thomas Johansen
Troms:
Jon Ove Scheie
Finnmark:
Hans Ivar Hortman