Regionalt fagansvarlig store verneområder fører kontroll med at verneforskrifter og dispensasjonsvedtak overholdes, og følger med utvikling i naturtilstanden og bruk av områdene. Vedkommende er også hovedkontakt mot forvalter og verneområdestyrer.

 

Nasjonalt oppdrag
Å føre tilsyn med nasjonalparker og andre verneområder er en sentral del av SNOs oppgaver, gitt med hjemmel i naturmangfoldloven. Tilsynsoppgaven gjelder både menneskers bruk av verneområdene, skjøtsel for å opprettholde verneverdiene og tilrettelegging for bruk av områdene. Informasjon og veiledning inngår som en del av dette arbeidet.
spille inn behov for omprioriteringer knyttet til verneområdeoppsyn og tiltak i nasjonalparkene
utarbeide årsrapport/-presentasjon til verneområdestyret

Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder SNI og SNN

Varangerhalvøya: Arne-Petter Sarre
Øvre Pasvik: Jørn Monsen
Stabbursdalen: Daniel Leirbakken
Seiland: Rune Somby
Øvre Anarjohka: Erland Søgård
Kvænangsbotn og Navitdalen, Reisa, Øvre Dividal, Rohkunborri og Ånderdalen: Jim-Hugo Hansen
Lyngsalpan: John Ivar Larsen
Nordkvaløya - Rebbenesøya: Jon Ove Scheie
Møysalen og Lofotodden: Brit Grønmyr
Svellingsflaket: Mads Hansen
Rago og Sjunkhatten: Fjelltjenesten v/ Tore Veisetaunet
Junkerdal: Fjelltjenesten v/ Jim Kristensen
Saltfjellet-Svartisen: Fjelltjenesten v/Kristian Sivertsen
Láhko: Fjelltjenesten v/ Stein Ove Johannessen
Lomsdal-Visten og Børgefjell: 
Vegaøyan: Runar Jostein Omnø
Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella: Ole Morten Sand
Skarvan og Roltdalen: Berit Broen
Sylan og Skardsfjella-Hyllingsdalen: Kristin Lund Austvik
Forollhogna: Erik Ydse og Berit Broen
Femundsmarka og Gutulia: Erik Ydse
Sølen: Erik Ola Helstad – SNO Rendalen
Fulufjellet: Runa Skyrud
Trollheimen: Lars Olav Lund
Dovrefjell-Sunndalsfjella: Espen Rusten
Ola Eirik Bolme
Dovre, Rondane og Hemmeldalen: Finn Bjormyr
Langsua: Kjølv Falklev
Reinheimen: Thomas Rødstøl og Per Olav Haugen
Breheimen: Liv Byrkjeland
Geiranger-Herdalen: Fredrik Gustavsen
Jotunheimen: Rigmor Solem
Jostedalsbreen: Anne Rudsengen
Ålfotbreen og Naustdal - Gjengedal: Rune Holen
Nærøyfjorden, Bleia og Stølsheimen: Kristoffer U. Hansen
Hallingskarvet: Petter Braathen
Brattefjell-Vindeggen: Sveinung Olsnes
Trillemarka – Rollagfjella: Tore Larsson
Folgefonna: Rune Mikkelsen
Hardangervidda:Olaf Bratland
SVR, Vormedalsheia, Lusaheia Holmovassåno, Kvanndalen, Dyraheio, Frafjordheiane: Guro Søderberg
Flekkefjord, Oksøy-Ryvingen: Halvard R. Pedersen
Ytre Hvaler: Haakon Haaverstad
Færder: Kjell Hansen
Jomfruland: Reidar Strand
Raet: Arild Pfaff