Rovvilttiltak (SRT)

Seksjonen har, sammen med seksjonen Rovviltdokumentasjon, særlig ansvar for SNOs rovviltarbeid.

Seksjonene skal sørge for at SNOs arbeid med rovvilt utvikles i god dialog med forvaltning og forskning og gjennomføres i tråd med prioriteringer i miljøpolitikken. Seksjonene skal sikre at rovviltarbeidet gjennomføres med høy presisjon og fokus på berørte interesser. Seksjonene skal jobbe aktivt for å forebygge og avdekke miljøkriminalitet i forhold til store rovdyr i nært samarbeid med politiet.

Seksjonen for rovvilttiltak har særlig ansvar for SNOs arbeid med særlige tiltak som ledd i gjennomføringen av gjeldende rovviltpolitikk. Seksjonens medarbeidere utgjør det statlige fellingslaget og vil ha hovedsakelig ansvar for å gjennomføre statlige fellingsoppdrag, samt utrede og følge opp særlige situasjoner med rovvilt.

Seksjonen skal også gi bistand og veiledning til kommunale skadefellingslag. Seksjonen er ansvarlig for hold, utdanning og trening av SNOs tjenestehunder som brukes til flere forskjellige formål og oppdrag innenfor viltforvaltningen, ffa sporingsoppdrag knyttet til lokalisering av rovvilt, utredning av hendelser og fellingsarbeid.