Stab og fagstøtte (SOF)

Seksjon for stab og fagstøtte har en koordinerende funksjon i avdelingen og understøtter SNOs feltorganisasjon når det gjelder anskaffelse og drift av transportmidler og utstyr, HMS, personaladministrasjon, økonomi, logistikk, og diverse operativ støtte.

Seksjonen har også ansvaret for utvikling og implementering av policy, instruksverk og retningslinjer på disse områdene.