Tilsyn kyst (SAK)

Seksjonen har ansvar for tilsynet i kystområdene og verneområdene i lavlandet. Seksjonen har ansvaret for lakseoppsynet, og oppfølging med SNOs arbeid med OSPAR. Samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Kystvakta er lagt til denne seksjonen.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er:

  • Lakseoppsyn
  • Skjøtsel og tilrettelegging i kystverneområdene
  • Invormasjon og veiledning
  • Innkjøp og drift av SNO's båtpark
  • Tilsyn med sjøfugljakt