Miljøøkonomi (VMI)

Seksjonen utfører samfunnsøkonomiske vurderinger på alle Miljødirektoratets ansvarsområder, både på forurensningsområdet og på naturforvaltningsområdet.

Sammen med fagavdelingene utarbeider seksjonen virkemiddelvurderinger, nyttekostnadsanalyser, tiltaksanalyser og andre analyser der ulike samfunnshensyn ses i sammenheng med natur- og miljøhensyn. Arbeidet inngår i rådgiving til Klima- og miljøverndepartementet, i høringsuttalelser og i andre av direktoratets vurderinger.