Tips oss

Her kan du tipse Miljødirektoratet om mogleg miljøkriminalitet.

Ikkje alle mistankar om ulovlege miljøforhold skal meldast til Miljødirektoratet

Før du sender inn tipset eller varselet ditt, sjekk gjerne om det er statsforvaltaren eller kommunen som er rette myndigheit til å følgje opp tipset ditt.

Akutt forureining blir varsla via nødnummer 110

110-sentralane varslar vidare til Kystverket, som har ansvar for beredskapen til staten mot akutt forureining.

Døme på ulovlege miljøforhold:

  • Ulovleg utslepp til luft, vatn og grunn.
  • Import og sal av ulovlege produkt, kjemikalium, trua artar eller framande organismar.
  • Ulovleg fiske og jakt, ulovleg snøskuterkøyring, ulovlege garn.
  • Misbruk av middel frå tilskotsordningar.

Vi svarer ikkje på kommentarar og meiningsytringar.