Publikasjon

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Om publikasjonen

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning og skade helse og miljø fordi avfallet inneholder miljøgifter. Mest farlig avfall fra bygg og anlegg oppstår i rive- og rehabiliteringsprosjekter. Det er viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte.