Publikasjon

Biocidforordningen: Behandlede produkter

Om publikasjonen

Den nye biocidforordningen (EU 528/2012) stiller krav til behandlede produkter (treated articles). Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler. Behandlede produkter kan bare inneholde tillatte aktive stoffer. I noen tilfeller kreves det merking av disse produktene.