Publikasjon

Friluftsliv der folk bor: Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Om publikasjonen

Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturopplevelser og muligheten til fysisk aktivitet i hverdagen – uten at de må bruke bil eller andre transportmidler.

Dette inspirasjonsheftet er et første tiltak for å spre denne kunnskapen. Vi håper eksemplene og historiene fra pilotprosjektene kan inspirere andre kommuner til å satse på friluftsliv i nærmiljøet, i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre lokale krefter.